Новина: Предстоящи прекъсвания на тока
(Категория: Общество)
Публикувано от paragraf22
сряда 11 септември 2019 - 09:20:27

В периода 26.08.2019 - 17.09.2019 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: част от гр. Опака, захранена от ТП “Мелница“, “Училище“, “Енерго“, “Център“, “Буковец“, “Овчарник“, “Завоя“, “Ив. Вазов“, “Топливо“.

На 11.09.2019 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ТП Велево с. Велево, ТП Таймище 1 и 2, с. Таймище, ТП Милино с. Милино, ТП Глашатай с. Глашатай, ТП Свирчево с. Свирчево, ТП Крушолак 1 и 2 с. Крушолак, ТП Старчище с. Старчище, ТП Великовци с. Великовци, ТП Слънчовец с. Слънчовец, ТП Стеврек 1, 2 и 3, с. Стеврек, ТП Чеканци 1 и 2, с. Чеканци, ТП Равно село с. Равно село, ТП Стройновци с. Стройновци, ТП Черна вода с. Черна вода; Абонатите на Помпен а станция Кънино, Мобилни оператори с. Чеканци, с. Велево, Малка фотоволтаична централа с. Велево, Цех за преработка на дървен материал с. Стеврек.

На 11.09.2019 от 09:00 ч. до 09:15 ч. и от 16:15 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ТП „Птичево“ 1 и 2, с. Птичево, ТП „Царевци“ с. Царевци, ТП „ Средище“ с. Средище, ТП „ Змейно“ с. Змейно, ТП „Горско село“ 1 и 2, с. Горско село, МТП „Слънчево“ с. Слънчево, МТП „Ловна хижа“, ТП „Илийно“ 1 и 2 с. Илийно общ. Омуртаг Помпена станци с. Камбурово, общ. Омуртаг Мобилен оператор с. Змейно, общ. Омуртаг.

На 11.09.2019 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Гърчиново и с. Люблен, общ. Опака, както и с. Церовец, общ. Иваново .

В периода 11.09.2019 - 27.09.2019 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Драгановец, Община Търговище, абонати захранвани от СТП 1 Драгановец.

В периода 26.08.2019 - 17.09.2019 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: част от гр. Опака, захранена от ТП “Мелница“, “Училище“, “Енерго“, “Център“, “Буковец“, “Овчарник“, “Завоя“, “Ив. Вазов“, “Топливо“.

На 12.09.2019 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ТП Моравка 1 и 2, с. Моравка, ТП Трескавец 1, 2 и 3 с.Трескавец, ТП Коноп с. Коноп, ТП Любичево 1, 2 и 3 с. Любичево, ТП Разделци 1 и, 2 с. Разделци, ТП Добротица 1 и 2, с. Добротица, ТП Язовец с. Язовец, ТП Присойна с. Присойна, ТП Конак 1, 2 и 3, с. Конак, общ. Попово, ТП Берковски 1 и 2, с. Берковски, общ. Попово, ТП Долец 1 и 2 с. Долец, общ. Попово, ТП Помпена станция с. Долец общ. Попово, Абонатите на: Пом пени станции към ВиК Търговище, район Антоново, Моравка, Любичево, Добротица, Язовирна стена, яз. Ястребино както и фотоволтаична централа с. Моравка.

На 12.09.2019 от 09:00 ч. до 09:20 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ТП „Център“ и ТП „ТКЗС“ с. Марчино, ТП „Център“, ТП „Ашика“ и МТП „Априлово“ с. Априлово, ТП „Център“ и ТП „ТКЗС“ с. Долна Кабда, общ. Попово. Абонатите на Мобилен оператор с. Марчино, общ. Попово.

На 12.09.2019 от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово, Южна промишлена зона (захранена от ТП "Ойропак", "Кравекомплекс", "Горско стопанство", "Консервна" и "Метеор").

На 12.09.2019 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Звезда, с. Априлово, с. Марчино, с. Долна Кабда - общ. Попово и абонатите, захранени от МТП "Птицеферма-Попово".

В периода 11.09.2019 - 27.09.2019 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Драгановец, Община Търговище, абонати захранвани от СТП 1 Драгановец.


Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://www.targovishtenews.com/news.php?extend.4965 )