Новина: Продължава строителството в област Търговище
(Категория: Икономика)
Публикувано от paragraf22
понеделник 11 март 2019 - 12:03:12

През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 9 жилищни сгради с 49 жилища в тях и 3 916 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 13 други сгради с 3 972 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 25.0% по-малко, броят на жилищата в тях намалява с 27.9%, а общата им застроена площ - с 32.6%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради намаляват с 31.6%, а общата им застроена площ - с 27.7%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 18.2%, жилищата в тях - с 3.9%, а разгънатата им застроена площ - с 9.6%. При другите видове сгради броят на издадените разрешителни за строеж се увеличава с 8.3%, докато тяхната РЗП е по-малко със 79.3%.
По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Търговище е на 24-то място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 328 броя, следвана от област Пловдив - с 211.Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://www.targovishtenews.com/news.php?extend.4771 )