Новина: Започва кандидатстването за първа група в детските градини
(Категория: Образование)
Публикувано от paragraf22
сряда 06 март 2019 - 07:55:46

До 30 април е срокът за кандидатстване в първа възрастова група в детските градини за учебната 2019/2020 г. в община Търговище.
Десетте детски заведения на територията на града ще извършат прием в 15 групи. По две първи възрастови групи ще има в детските градини №1 „Веселушко“, №2 „Осми март“, №11 „Звънче и №7 „Снежанка“, която в момента се ремонтира по програма „Региони в растеж“. В наскоро обновената по същата програма детска градина №9 „Приказка“ ще бъде разкрита една нова смесена възрастова група.

Родителите могат да кандидатстват за прием на децата им в до 3 детски заведения.
С предимство при класирането ще бъдат деца и заявители с настоящ или постоянен адрес на територията на град Търговище от повече от 1 година. Преференции се ползват също от деца с починали родители, деца с трайни увреждания над 50%, деца на работещи родители, трето и следващо дете на многодетни родители, близнаци и други.
По-ранната дата на подаване на заявлението не дава предимство при класирането.

Кандидатстването става на място в градините, като се подава заявление по образец. С цел сверяване на посочените в него данни, се представят и оригинали на: удостоверение за раждане на детето; документи, доказващи основанията за предимство по допълнителни критерии; документ за настойничество или за лице, полагащо грижи за детето;
Заявлението за прием може да бъде изтеглено от уебсайта на Община Търговище:https://targovishte.bg/municipality/file/naredbi/2018/12/NaredbaVpisvaneDG_vsila01_01_2019.zipНовина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://www.targovishtenews.com/news.php?extend.4758 )