Новина: Нови правила за прием в детските ясли разработи Община Търговище
(Категория: Образование)
Публикувано от paragraf22
понеделник 18 февруари 2019 - 11:25:31

Нови правила за прием в детските ясли и яслените групи в детските градини в община Търговище са утвърдени със заповед на кмета д-р Дарин Димитров. С тях се въвеждат срокове за кандидатстване, както и нови критерии при класиране на децата.
Родители, които планират детето им да тръгне на ясла през септември, подават заявления за прием до 31 март. Класирането ще е в периода от 1 до 10 април. Може да се кандидатства и през останалата част от годината, но децата ще се приемат при наличие на свободни места в групите.
Няма определени прилежащи райони към яслите. Документи могат да бъдат подадени за едно или повече заведения.
С предимство при класирането ще бъдат деца и заявители с настоящ или постоянен адрес на територията на град Търговище от повече от 1 година. Преференции се ползват също от деца с починали родители, деца с трайни увреждания над 50%, деца на работещи родители, трето и следващо дете на многодетни родители, близнаци и други.
По-ранната дата на подаване на заявлението е без значение при класирането.
Кандидатстването става на място в съответните заведения. С цел сверяване на посочените в документите данни, се представят и оригинали на: удостоверение за раждане на детето; документ за самоличност на заявителя; документ за настойничество или за лице, полагащо грижи за детето; документи, доказващи основанията за предимство по допълнителни критерии.
Новите правила бяха разработени от Община Търговище, за да внесат повече прозрачност и обективност по отношение на приема в яслите.
Правилата са публикувани на уебсайта на местната администрация: https://www.targovishte.bg/education/file/2019/Fevruari2019/PravilaDetskiYasli2019.pdfНовина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://www.targovishtenews.com/news.php?extend.4727 )