Новина: Пазара на труда през януари
(Категория: Икономика)
Публикувано от paragraf22
четвъртък 26 февруари 2015 - 12:59:24

През месец януари постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 325, с 57 повече съпоставено с декември м.г. Започналите работа безработни без квалификация са 129, с работническа професия - 83, а специалистите със средно специално и висше образование - 113. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 75. Заетост е осигурена на 45 продължително безработни, както и на 3 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 174 безработни (с 39 повече от декември м.г.). С активното посредничество на бюрата по труда други 79 безработни от областта са наети по програми за заетост.
Общо обявените през януари свободни работни места от работодатели на територията на област Търговище са 295 (броят им е със 106 по-голям в сравнение с декември м.г.).


През първия месец на 2015 г. значително се е увеличило и търсенето на работна сила на първичния пазар, заявените свободни места в бюрата по труда са 176, (броят им надвишава с 67 заявените през декември м.г.). В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (52), административните и спомагателните дейности (33), търговията (27), държавното управление (15), образованието (9), транспорта и създаването на информационни и творчески продукти и далекосъобщенията (по 7) и др.
По програми за заетост в област Търговище са заявени 119 работни места – по-голямата част от тях по националните програми „От социални помощи към осигуряване на заетост” и „Асистенти на хора с увреждания” – съответно 64 и 48.
Към края на януари в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, регистрираните безработни са 9386. Техният брой се увеличава с 325 в сравнение с края на декември 2014 г., което е обичайно за този сезон на годината. Основната причина е нарастването на потока от новорегистрирани безработни, което е следствие от освобождаването на персонал в края на всяка календарна година, както и на приключването на договори от субсидирана заетост на голям брой лица. Като търсещи работа лица са регистрирани и 38 заети, 18 пенсионери и 7 учащи.
Равнището на безработица за област Търговище, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 19,1%, при 18,4% през предходния месец. /Същевременно, в сравнение с януари 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 1,5 процентни пункта./ За януари 2015 г. равнището на безработица средно за страната е 11,1 на сто.Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://www.targovishtenews.com/news.php?extend.3467 )