Новина: Стажове в европейските институции
(Категория: Образование)
Публикувано от paragraf22
петък 04 януари 2013 - 10:43:21

Европейската комисия организира два пъти в годината административни стажове за млади висшисти. Програмата е с продължителност между три и пет месеца. Целта на стажа е участниците да придобият практически знания за работата в отделите на Еврокомисията и да приложат на практика наученото по време на образованието си.
Програмата започва на 1 октомври и на 1 март всяка година. Одобрените кандидати ще получават стипендия в размер от 1071.19 евро на месец.


Могат да кандидатстват граждани на страни от Европейския съюз и на държави - кандидати за членство. Те трябва да са завършили висшето си образование и да не са участвали в стажове в други евроинституции.

Задължително е да владеят два от официалните езици на общността, като единият от тях трябва да е английски, немски или френски език.Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://www.targovishtenews.com/news.php?extend.290 )