Новина: Община Антоново получи залата за заседания на Общинския съвет
(Категория: Антоново)
Публикувано от paragraf22
понеделник 10 март 2014 - 18:38:30

Министерският съвет прехвърли безвъзмездно правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, който се ползва за заседания на Общинския съвет, на Община Антоново. Имотът представлява приземен етаж на четириетажна масивна сграда, със застроена площ от 92 кв.м.
Областният управител предстои да сключи договор с Кмета на Община Антоново за прехвърлянето на имота, да организира предаването и приемането му с протокол, като го отпише от актовата книга на държавната собственост. Заседателната зала на Общинския съвет в Антоново е втори имот, който държавата прехвърля на Общината с цел задоволяване потребностите й и за по-добро стопанисване на сградния фонд.Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://www.targovishtenews.com/news.php?extend.2503 )