Новина: Държавата прехвърля имот на община Антоново
(Категория: Антоново)
Публикувано от paragraf22
сряда 26 февруари 2014 - 18:13:05

Министерският съвет прехвърли безвъзмездно правото на собственост върху част от имот – частна държавна собственост на община Антоново. Имотът е в едноетажна сграда и е със застроена площ от 108 кв.м. В момента се използва за клуб на пенсионера. Помещенето, което се намира на ул .»Тузлушки герой» №52, се стопанисва от Община Антоново и в много добро състояние.
Прехвърлянето на частта от имота е по предложение на Областния управител Емел Расимова до Министерския съвет. В него се изтъква, че община Антоново не разполага със собствени сгради и помещения, които да използва за социалните и обществени нужди на възрастните хора в града. В същото време няма искания от държавни структури за ползването на имота.
От Община Антоново предоставят финансова обосновка, според която за поддържката му няма да са необходими средства от държавния бюджет.
Предстои организиране на предаването и приемането на частта от имота, отписването й от актовите книги на държавна собственост и сключването на договор между Областния управител и Кмета на Антоново за безвъзмездното прехвърляне.

Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://www.targovishtenews.com/news.php?extend.2463 )