Новина: Галин Дачев: Търговище не е мръсен град
(Категория: Интервю)
Публикувано от T-news
сряда 05 декември 2012 - 10:42:10

С тези думи започна разговорът с г – н Галин Дачев – директор на фирма БКС – Търговище. Това е и фирмата, която в последните години печели правото да извършва комуналните услуги на територията на община Търговище, както и за поддръжка на депото за неопасни отпадъци в близо до село Пайдушко.

Г – н Дачев на последната сесия на Общински съвет – Търговище на която се прие план – сметката за дейностите по почистване в община Търговище за 2013се забеляза както Вашето, така и отсъствието на кмета на община Търговище д – р Красимир Мирев. Какъв е вашият коментар за отсъствието ви?

Причината е повече от прозаична. Просто не бях поканен, нито бях уведомен, че ще има такава докладна. Все пак сам разбирате, че организацията по провеждането на сесията се прави от други хора, които решават кого да поканят.


По отношение на план – сметката държа да поясня някои подробности. Повечето граждани, да не кажа и някои общински съветници си мислят, че парите заложени в план – сметката до последната стотинка се усвояват от БКС. Държа да отбележа, че това категорично не е така. Посочените няколко направления в сметката конкретизират всички видове дейности по отношение на комуналните услуги в община Търговище. Нашата основна работа е събирането, извозването на боклука до сметището, поддръжката на сметището както и зимното поддържане на пътищата от общинската пътна инфраструктура.
И пак искам да отбележа, че аз не бях поканен нито на комисиите, които разглеждаха план – сметката, нито на сесията, която е взела решението за изразходването на тези пари.

Искаме да Ви попитаме колко от тези пари са предвидени по сметката за работата на фирмата, която управлявате?

Вижте за Вас тези пари са изхарчени от общинският бюджет. За нас в БКС това са приходи. Държа да отбележа, че никога досега не сме работили авансово. Винаги извършваме работата и след контрол от страна на община Търговище ни се превеждат изработените средства. На отговорът на вашият въпрос бих казал, че около 1 800 000 от парите за чистота постъпват в БКС като свършена работа.

Запознайте нашите читатели с дейностите които извършвате?

Това което жителите на община Търговище виждат всеки ден. Ние работим пред очите на хората. За служителите на БКС – Търговище почивен ден няма. Ние не работим с понятия работна седмица, а с ден от седмицата. Защо се изразявам по този начин. Събирането и извозването на неопасните битови отпадъци е жизнено важна дейност за всяка общност. Как разбираме колко е важно това. Разбираме го по миризмата, по неприятната гледка, по обърнатите в реката контейнери.
Конкретно като дейност на територията на община Търговище има разположение към момента 2150 контейнера тип „Бобър”. В централната част на град Търговище тези контейнери се извозват всеки ден , без изключение. В кварталите това се случва 2 пъти седмично, в селата веднъж на 14 дена. Помислили сме дори за вилната зона на Търговище, където прилагаме процедури по почистване, особено лятно време когато нашите съграждани се изнасят масово на почивка там. Сами разбирате, че такъв огромен брой точки за почистване изискват желязна организация и ресурс. Разбрах, че общинските съветници са решили да закупят още 112 контейнера – това са нови 112 точки, организация, графици.

Друга сериозна тема е депото в Пайдушко. Как върви процесът на процедурите по неговото разширяване?

Процедурите вървят. Доколкото имам информация от община Търговище предстои преминаването през процедура по ОВОС. Това депо е депото на общините Търговище и Попово и ние БКС в качеството си на оператор на депото имаме интерес процедурите да си вървят. Нали разбирате, че към настоящият момент депото има някакъв срок за експлоатация и не виждам начин да не се стигне до реализация на проекта за разширяване на депото.

На последната сесия общинският съветник г – н Николай Даскалов изрази мнение, че град Търговище не е чист град. Какво е вашето мнение по този въпрос?

Учуден съм от едно такова мнение и то точно от г – н Даскалов с когото имаме много добри лични отношения. По време на работата му като председател на Общински съвет – Търговище в предният мандат такива обвинения като че ли нямаше. За мен лично Търговище е един чист град.

Какви са предизвикателствата пред БКС по отношение на съвременните изисквания в областта на сметосъбирането?

С кметът на общината д – р Красимир Мирев сме го коментирали нееднократно. Трябва да се ограничи биомасата, която се натрупва в селата. Там близо 90 % от изхвърления боклук е зелена маса. Ако през 2009 г. преминалият през депото боклук е 39 5976 тона през 2011 г. 26 134 т. Това ще рече, че количеството е намаляло с близо 1/3. Разделното събиране очевидно работи.

В заключение искам да се обърна към всички наши съграждани. Бъдете съзнателни, пазете околното пространство и давайте личен пример в поддържането на чистотата.Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://www.targovishtenews.com/news.php?extend.157 )